Behandling mot ådernät

Ådernät finns hos många människor och är helt ofarliga, men upplevs av många som missprydande. Ådernät är spindelliknande, utvidgade blodkärl i hudens yttersta lager.

Om ådernät

Bidragande orsaker till ådernät kan vara hormonförändringar, graviditet, övervikt eller åderbråck. För att utesluta att det inte rör sig om åderbråck rekomenderar vi alltisd att man gör ett ultraljud innan behandlingen av ådernät börjar. Om det visar sig att så är fallet bör därför detta åtgärdas först av kärlkirurg. Behandlingen får ett bättre resultat och risken för återfall blir då mindre.

Ådernät kan behandlas med en serie injektioner, där man sprutar in ett läkemedel som heter Aethoxysklerol i ådernäten med hjälp av en mycket fin nål. Vid injektionsbehandling av ådernät sprutas ett retande ämne in direkt i den sjuka ådern. Syftet med behandlingen är att försluta ådern, så att den inte längre kan föra blod till ådernäten. Flera olika läkemedel har använts för ändamålet, men de olika ämnena har sina egna fördelar och risker. 

Det vanligast läkemedlet som används för injektionsbehandling av åderbråck i Sverige och Europa är Aethoxysklerol. Det är ett ämne som specifikt är skadligt för kärlens innersta cellager. Det har den uppenbara fördelen att det inte orsakar vävnadskada om det av misstag sprutas utanför kärlet. Däremot är det lika skadligt för vener som för artärer, så det är oerhört viktigt att det inte injiceras fel, för undvika problem med att sår utvecklas. Aethoxysklerol fungerar också som ett bedövningsmedel, varför behandlingen sällan är smärtsam
.

Fördelar och nackdelar med behandling av ådernät

Fördelar:
+ Lämpar sig för ådernät
+ Lindring och snabb behandling
+ Ger inga stora sår eller ärr
+ Mycket liten risk för komplikationer vid låga koncentrationer och små mängder
 
Nackdelar:
-  Lämpar sig inte för stora åderbråck
-  Risk för komplikationer vid höga doser och fel injektionsteknik. 
-  Risk för hudblekning vid behandlat område
-  Behandling kan behöva upprepas för fullgod effekt

 

Inför din behandling av ådernät

Du träffar en av våra certifierade behandlare för en personlig konsultation där vi tillsammans går igenom dina önskemål. Därefter rekommenderar vi behandling/ar som är lämplig/a, vi anger fördelar samt risker med vardera behandlingen vi föreslår.  Vi går igenom din hälsostatus samt eventuell medicinering. Ett beslut fattas därefter. Du som kund har många gånger möjlighet att utföra behandling direkt efter konsultation om du så önskar.

När passar det inte att utföra behandling för ådernät?

- Om du har feber eller sjukdomskänsla i kroppen på behandlingsdagen. 
- Om du är gravid eller ammar
- Om du har en lokal infektion vid området som ska behandlas.
- Om du står på blodförtunnande läkemedel
-Om du har diabetes
-Om du har hjärt-och kärl sjukdom

Efter din behandling av ådernät

- Använd stödstrumpa dagtid i 3 dagar efter behandlingen.
- Utsätt inte de behandlade områdena för sol 3 dagar efter behandlingen.
- Avstå från hård fysisk träning i 3 dagar efter behandlingen men promenera gärna.
- Kärlen blir röda och irriterade och därefter blåa för att sedan börja blekna av efter ca 3 veckor.

Antalet behandlingar beror på hur mycket kärl man har och hur grova de är. Vanligtvis behövs mellan 1-3 behandlingar. Man kan inte ta bort alla ådernät men lyckas man att ta bort ca 70 % av de ådernät som behandlas anses det som ett bra resultat. Det bör gå 8 veckor mellan behandlingarna