PERSONUPPGIFTSPOLICY

Improve Clinic som finns etablerad på Rehnsgatan 24 i Stockholm ansvarar för en korrekt behandling av personuppgifter som återfinns i denna sekretesspolicy.
Improve Clinic kommer att hantera samtliga personuppgifter med varsamhet.
Med personuppgifter menas uppgifter samt data som indirekt eller direkt kan spåras tillbaka till dig som kund och som lämnas över till oss. Improve Clinic använder personuppgifterna du som kund har gett till oss, för vilket det var klart när ansökan om detaljer har lämnats till oss för bearbetning och lagring, för att informera dig som kund om våra uppgifter samt företagsverksamhet.
Improve Clinic fordrar dina personuppgifter för att kunna arbeta med journalföring, slutföra kontrakt med kund samt kunna utföra företagsaktiviteter, men även för att genomföra administrativt arbete och för att kunna ansluta sig till juridiska krav.

Hur länge sparas persondata?
Improve Clinic sparar inte dina personuppgifter längre än absolut nödvändigt än för syftets ändamål som uppgifterna innebär från första början. Inom den nya lagstiftningen förekommer flera villkor som skiljer på personuppgifter och/eller för vilka skäl som uppgifterna har samlats in.
Observera att journallagen fodrar en retentionstid på 10 år.
Att dela uppgifter med tredjeparter:
Improve Clinic delar endast med sig av kundens personuppgifter till tredje part i sådana fall det är nödvändigt för att slutföra lån, avtal, företagsaktiviteter samt för att ansluta sig till juridiska krav.

Kundens rättigheter:
Du som kund har rätt att efterfråga och granska dina personuppgifter samt att motta en kopia, du har också rätt att begära ett tillägg, korrigering, eller borttagandet av dina personuppgifter. Utöver ovannämnda har du även rätt att fråga efter att vi minskar användandet av dina personuppgifter, rätt att begära digitala data samt rätt att föra över efterfrågade uppgifter.
När användningen av dina personuppgifter baseras på ditt godkännande, har du rätt att dra tillbaka detta godkännande utan att det skadar rättfärdigandet innan du har gjort tillbakadragandet.
Du har rätt att motsäga dig användningen av dina personuppgifter. Din begäran kommer att hanteras i enlighet med GDPR.
GDPR anger bland annat att din begäran om borttagning inte kan beviljas om uppgifterna är nödvändiga för att genomföra ett rättsligt krav. Improve Clinic svarar på kundens förfrågan i snabbaste mån, och längt med upp till en månad. För att säkerställa att din begäran har inrättats av dig kan Improve Clinic be dig om ytterligare information för att säkerställa din identitet.
Improve Clinic anger vidare att du som kund har rätten att skicka dina klagomål till den nationella myndigheten som är ansvarig för personuppgifter.
När du som kund inte tilldelar oss dina personuppgifter, kan det innebära att vi inte kan slutföra avtal och vi kan vidare inte ansluta oss till juridiska krav, vilket innebär att vi inte kan fortsätta ovannämnda med dig.

Skydd:
Improve Clinic kommer att hantera samt skydda dina personuppgifter i överenstämmelse med GDPR, detta för att förhindra förlust, missbruk, o-auktoriserad användning eller illegala ändringar i uppgifterna. Om du som kund misstänker att dina uppgifter inte hanteras korrekt eller misstanke finns om missbruk av uppgifter, var god kontakta oss.  

Automatiserat beslutsfattande:
Improve Clinic fattar ej beslut som kan få svårartade och allvarliga konsekvenser för människor på grund av automatiserad bearbetning. Detta berör beslut som fattas av system och dataprogram eller utan mänsklig involvering.
Improve Clinic kommer att använda Cookies på vår hemsida, därmed ber vi kundens tillåtelse att använda Cookies. Cookies kommer endast tjäna syftet att registrera antalet besökare på webbplatsen.